İnsanlar bir çok rüya görürler. Aklımıza gelen gelmeyen her türlü konuda görülen rüyalar vardır.  Bu rüyalardan bazıları da cinsellik ile ilgili olabilir. İnsanlar bazen rüyalarında ilişkiye girdiklerini görebilir. Erkekler genellikle bir süre orgazm  olmadıkları takdirde gördükleri rüya ile boşalırlar. Çünkü boşalmak vücut için bir ihtiyaçtır. Kadınlar da aynı şekilde zaman zaman rüyalarında ilişkiye girdiklerini görebilirler. Burada rüyada ilişkiye girilen kişinin kim olduğunun bir önemi yoktur. Çünkü rüyalarımıza müdahale edemeyiz ve namahrem birisiyle ilişkiye girdiğimizi görmekten de sorumlu olmayız. 

Rüyada orgazm olmaya rüyalanmak anlamında “ihtilam” denilmektedir. Bu kelime Arapça rüya anlamına gelen “hulm” kelimesinden türetilmiştir. Peki rüyada ihtilam olan yani orgazm olan kişinin ne yapması gerekiyor? Bu kişi cünüp olur mu? Hangi durumlarda gusül abdesti alması gerekmektedir?

Cinsel içerikli rüya görmenin gusül gerektirip gerektirmemesi konusunda bazı kriterler var. Buradaki kriterimiz rüya gören kişinin rüya görürken orgazm olup olmadığıdır. Her ne kadar uyku esnasında bilinç kapalı olsa da insan gördüğü rüyanın etkisiyle orgazm olabilir. Kişi uyandığında orgazm olduğunu anlarsa gusül abdesti alması gerekir. Şayet herhangi bir şey hatırlamıyorsa çamaşırına bakar ve ıslaklık varsa gusül alır, yoksa gusül alması şart değildir.

Çamaşıra bakarak karar verme konusunda kadınlar ile erkekler arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bazı İslam alimleri, kadınların ihtilam oldukları zaman erkeklerdeki gibi bir meni gelmeyebileceğini, bu yüzden de çamaşırda bir ıslaklık olmasa bile orgazm olduğunu hissederse gusül abdesti alınması gerektiğini belirtmişlerdir.

Günümüzdeki tıbbi gelişmeler ile birlikte kadının erkek gibi menisinin olmadığı ve orgazma özel bir sıvının gelmediği ortaya çıkmıştır. Rahim ağzı ve çevresinde bulunan salgı bezlerinin cinsel organı ıslak tutmak için normal olarak salgıladıkları sıvının cinsel ilişki sırasında biraz daha arttığı bilinmektedir. Bu salgıların azlığı veya çokluğu ise kadının fizyolojik yapısına ve rahim ağzında bir hastalık olup olmamasına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durum kadınların ihtilam oldukları zaman çamaşırları ıslak olmasa bile gusül abdesti almaları gerekir, görüşünün daha isabetli olduğunu göstermektedir.

Bu konuda Hz. Peygamber’den rivayet edilen bazı hadisler mevcuttur. Şimdi onlara da bir bakalım.

Ümmü Süleym, Hz. Peygamberin eşlerinden Ümmü Seleme’nin (r. anha) komşusuydu. (Zaman zaman) onu ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerden birinde Allah’ın Resûlü çıkagelince O’na sordu:

– Ya Resûlallah! Rüyasında kocasının (veya bir başka erkeğin) kendisiyle ilişkide bulunduğunu gören kadının yıkanması gerekir mi? Ne buyurursunuz?

(Böylesine bir suâlin sorulmuş olması utandırmış olacak ki) Hz. Ümmü Seleme, Ümmü Süleym’e yönelerek şöylece serzenişte bulundu:

– Allah iyiliğini versin, baltayı taşa vurdun Ya Ümmü Süleym! Allah Resûlü’nün huzûrunda kadınları küçük düşürdün.

Ümmü Süleym de şu karşılığı verdi:

– Şüphesiz ki Allah gerçeği bildirip emretmekten utanmaz ve utanılmasını da emir buyurmaz. Bizim kesin olarak bilmediğimiz hususları Allah Resûlü’ne sormamız o hususlarda gerçekleri görmez-bilmez bir körlük içinde olmamızdan daha hayırlıdır.

(Ümmü Süleym’in sualinin ve gerekçesinin doğruluğunu onaylamak için) Allah Resûlü: “Allah asıl senin iyiliğini versin. Çıkmaza giren sensin Ya Ümmü Seleme!” dedi ve suâlin cevabı olarak da  şöyle buyurdu:

– “Evet Ya Ümme Süleym! Rüyalanan kadın, orgazm olup boşaldığında yıkanması gerekir; boşalmazsa gerekmez.”

Ensardan bir diğer kadının aynı anlamda bir sual sorması ve Hz. Âişe annemizin bu suâli Hz. Ümmü Seleme validemiz gibi kadınları küçük düşürmek  şeklinde değerlendirip çıkışması üzerine Allah Resûlü ona da şöyle buyurmuştur: Ya Âişe! Kadına müdahale etme. (Dilediğini sorsun.) Zira Ensar’ın kadınları (Müslüman kadınlarca) bilinmesi gerekenleri soruyorlar.

Aynı zamanda bu olaylar cinsellik eğitiminde sınırlandırmanın olmaması gerektiğini de göstermektedir.

Ne Sıklıkla İhtilam Olunur?

Hiç ihtilam olmamak veya sıkça ihtilam olmak kişilerin fizikî ve biyolojik yapıları, cinsel ihtiyaç ve arzularıyla yakından ilgili olan bir durumdur. Kadınlara guslün gerekli olması için genellikle fakihler, hadiste işaret edilen ve meni diye adlandırdıkları sıvının cinsel organın dış bölümüne kadar çıkmasını şart koşarken kadınlardaki akıntının erkeklerdeki gibi görülemeyeceğini, bunun işaretinin cinsel haz olduğunu söyleyen diğer bazı fakihler ise hadiste geçen “görme” ifadesini “bilme, anlama” şeklinde yorumlamıştır. Bunlara göre kadın rüyada orgazm hazzını duymuşsa gusletmesi gerekir (Kādîhan, I, 43; Nevevî, Ravżatü’ṭ-ṭâlibîn, I, 196; Aynî, III, 132). Esasen günümüzde tıbbî açıdan, kadının erkek gibi bir menisinin bulunmadığı ve orgazmına özel bir sıvının eşlik etmediği, rahim ağzı çevresindeki salgı bezlerinin cinsel organı ıslak tutmak için normal olarak salgıladığı sıvının cinsel temas halinde biraz daha arttığı ve bunun da kadının fizyolojik durumuna veya rahim ağzında bir hastalık bulunup bulunmamasına göre azalıp çoğaldığı bilinmektedir. Bundan dolayı son görüş daha isabetli görünmekte olup hadisteki ifadeyle de orgazm sırasında söz konusu sıvıdaki artışın kastedildiği veya kadının durumunun erkeğin durumuna benzetildiği söylenebilir. Nitekim bazı hadislerde sudan söz edilmeyip erkek gibi kadının da rüyada ihtilâm olması halinde gusletmesi gerektiği belirtilmiştir (Müslim, “Ḥayıż”, 29).

İlahiyatçı/Yazar 2005 yılında İHL'den mezun oldu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2011 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmen oldu. İnsanın yaratılışı ve sorumlulukları, kulların vasıfları gibi konularda küçük konferanslar verdi. Din Kültürü branşında Üniversite sınavlarına hazırlık ve KPSS alan sınavı hazırlık kitapları hazırladı. Sorularınız için admin@bilginadamlar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen buraya isminizi giriniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.