Sünnet Nedir?

0
0

Arkadaşlar! Dini konularda sık sık karşımıza çıkan sünnet kavramını tam olarak açıklayabilir misiniz? Genel olarak Peygamberimizin fiilleri anlamına geldiğini biliyorum ama ayrıntılı şekilde anlatabilir misiniz? Mesela sünnet olan fiilleri yapmazsak ne olur?

  • You must to post comments
1
0

Sünnetin kelime manası, yol demektir. İslam fıkhına göre ise “Peygamber efendimizin farz ve vaciplerden hariç olarak yaptığı ve yapılmasını istediği, fiil ve davranışlardır ki, öğle namazının sünneti, ezan gibi ibadet kabilinden olanlara sünnet-i hüda Efendimizin aleyhissalatu vesselam, yemeği sağ el ile yemek gibi mübarek adetlerinden olanlara da Sünnet-i Zevaid denir.

Sünnet ikiye ayrılır, Sünnet-i Müekkede ve Sünnet-i Gayri Müekkede

Sünnet-i Müekkede

Rasulullah Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve sellem) umumiyetle yapmaya devam edip, pek az terketmiş olduğu sünnettir. Sözlük anlamı, kuvvetli sünnet demektir. Sabah öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi ezan, ikamet, cemaate devam gibi İslam şeairinden sayılan sünnetler de Sünnet-i Müekkededir. Bunlara Sünnet-i Hüda da denir.

Sünnet-i Gayr-i Müekkede

Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla bazen işleyip bazen de terk ettiği sünnetlerdir. İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünneti gibi. Resulullahın yiyip içmeye, giyinip kuşanma oturup kalkma gibi günlük, normal davranışları ve adab-ı muaşeret taaluk eden işleri de sünnet-i gayri müekkedeye dahildir. Sunlara Sünnet-i Hüda da denir.

Sünnetin de farz gibi ayn ve kifaye kısımları vardır. Mesela ramazanın son 10 gününde itikafa girmek, teravihi cemaatle kılmak, teravihi hatimle kılmak, Sünnet-i Kifaye’dir.

Farz namazları cemaatle kılmak ise sünnet i ayn’dır.

Sünnetin Hükmü

Sünnet-i müekkede’nin yapılmasında büyük sevaplar vardır. Kasten veya tembellikle terk edilmesinde ise cehennem azabı yoksa da şefaatten mahrumiyet gibi büyük bir kayıp ve ziyan sözkonusudur. Böyle kimseler, Resulullah tarafından kınanmaya müstahak olurlar. Bu sünnetlerin değiştirilmesi veya İnkarı ise bid’attır dalalettir.

Sünnet-i Gayr-i Müekkede’nin yapılması da pek güzel ve sevaptır. Yemek, içmek, giyinmek, vesaire gibi günlük fıtri hareketle, muameleler, sünnete itibar yoluyla ibadet ibadet yerine geçer. Yapılması adet olan fiiller, böylece hayat kazanır şefaate vesile haline gelir. Bu ikinci kısım sünnetlerin terkinde hiçbir günah olmadığı gibi kınama ve azar da yoktur. Fakat yukarda saydığımız büyük sevapları kaybetmemek ve sünnetin nurundan ve hakiki edepten istifade edememe durumu vardır.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.